Dla Uczniów

 

W dniu 2.06.br (środa) zajęcia z chóru Ist.  i orkiestry  I i II st. nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego nauczyciela – dr Elżbieta Przystasz.

 

——————————

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. zajęcia z przedmiotów: rytmika i kształcenie słuchu w klasach I – III PSM I st. odbywać się będą nadal w trybie zdalnym. Prosimy o śledzenie informacji dotyczących dalszego przebiegu nauczania  w miesiącu maju na stronie naszej szkoły.

(23.04.2021r.)

————————————————

Od dnia 18 stycznia 2021r. zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika) w klasach I – III cyklu sześcioletniego PSM I st. i w klasie I cyklu czteroletniego PSM I st. odbywać się będą stacjonarnie w szkole wg rozkładu zajęć.

Zajęcia teoretyczne pozostałych klas PSM I i II stopnia odbywać się będą w trybie nauki zdalnej.

Zajęcia z przedmiotu głównego (instrumentu lub śpiewu) odbywać się będą zdalnie lub w formie konsultacji indywidualnej po uprzednim skontaktowaniu się i  uzgodnieniu z nauczycielem.

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o regularne sprawdzanie komunikatów na stronie szkoły.

————————————————————————————————————–

Materiały do nauki zdalnej:

Cykl 6-letni

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

cykl 4letni

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

II stopień – instrumentalistyka

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

II stopień – wokalistyka

klasa I

klasa II

klasa III

 

———————————————-

Nuty dla chóru I st. i orkiestry I i II st.

Chór I st. nr 1 – zadanie (1)

Chór I st. nr 2 - Dream_a_little_dream_of_me_-_easy_duet , MP3

Orkiestra I st. nr 1 - orkiestra I st – nr 1

Orkiestra I st. nr 2 - orkiestra I st – nr 2

Orkiestra I st. nr 3 - Tango_cha_cha_cello , Tango_cha_cha_vln1 , Tango_cha_cha_vln2 ,

Tango_cha_cha_vla , link

Orkiestra I st. nr 4 - Easy Suite Vn II , Easy Suite Vl , Easy_Suite_for_Strings , Easy Suite Vn I , Easy Suite Vc , MP3

Orkiestra II st. nr 1 - orkiestra IIst

Orkiestra II st. nr 2 - Por_Una_Cabeza part , Por Una Cabeza Vn I , Por Una Cabeza Vl , Por Una Cabeza Vc , LINK

——————————————————————————-

Nuty dla chóru II stopnia

nuty chor 2st - proszę nauczyć się na zaliczenie w grudniu swojego głosu.

M.B.

 

 

 

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE DLA UCZNIÓW PSM I i II ST w Sanoku  w roku szkolnym 2019/2020

Rozkład zajęć TEORIA 2020-2021 (8) - PSM I i II st. (ver. 8  – 16.09.2020r.)

————————————————–

Fortepiany dodatkowe i obowiązkowe

Prosimy uczniów o kontakt telefoniczny z przydzielonym nauczycielem fortepianu. Numery telefonów nauczycieli będą udostępnione przez pracowników sekretariatu szkoły (nr do sekretariatu 13-46-45-315)

Fortepiany dodatkowe i obowiązkowe 2020(2)

 

————————————————–

Listy uczniów przydzielonych do orkiestry i chóru:

Orkiestra dziecięca I st. 2021

Orkiestra PSM II st 2021

Chór psm I st. 2020 (4)

————————————————–

 

 

———————————–

Inne materiały

———————————–

 

Nuevo Tango:

01-Oblivion
02-Tango Caffe
03-Adios Nonino
04-Libertango

Utwory :

Utwory dla Orkiestry PSM I stopnia: