Samorząd Uczniowski

Patrycja Nieznańska – przewodnicząca

Kuba Jankiewicz – członek

Izabela Jarosz – członek

Robert Handermander – opiekun Samorządu Uczniowskiego