Rada Rodziców

Wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców (ustalona na zebraniu Rodziców w dniu 21.09.2020r.) wynosi 40zł miesięcznie – płatne na rachunek 49 1240 2340 1111 0010 0790 9938 bądź w sekretariacie szkoły w godzinach: 14:00 – 19:00 od poniedziałku do czwartku.

Przy jednorazowej wpłacie za 10 miesięcy przyznawana jest ulga w wysokości 40 zł.

Dziękujemy za wpłaty.