Edycja 2017

VIII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
SANOK 2017
pod patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

————————————————————————————————-

PROTOKÓŁ  VIII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Sanok 2017

Lista przyjętych do PSM II st. 2016/17

Protokół VIII MKK Sanok 2017

—————————————————————————————-

Uwaga !!!

 Przedłużamy termin przesyłania kompozycji konkursowych do 31.05.2017r. 

 

 

Lista przyjętych do PSM II st. 2016/17

Regulamin MKK 2017

ORGANIZATORZY

-          Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku

-          Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku

-          Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich

-          Sanockie Towarzystwo Muzyczne

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest utwór kameralny o dowolnej formie i czasie trwania nie krótszym niż 7 minut.

Kompozycje winny być przeznaczone na:

-  jednorodny zespół akordeonowy (od duetu do kwintetu)

lub

- zespól kameralny, złożony z dwóch do pięciu instrumentów, w tym co najmniej jeden akordeon.

-  W przypadku użycia instrumentów perkusyjnych, niezależnie od ich liczby, traktowane będą one jako jeden instrument pod warunkiem, że ich partia możliwa jest do realizacji przez jednego wykonawcę. W nadesłanych kompozycjach nie dopuszcza się użycia organów, taśmy lub elektroniki.

 

NAGRODY

Zwycięzca otrzyma Dyplom Laureata I miejsca Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Sanoku oraz nagrodę pieniężną w wysokości 600 euro. Jury może przyznać również drugą i trzecią nagrodę, odpowiednio w wysokości 400 i 300 euro oraz wyróżnienia. Przy wybitnych walorach artystycznych kompozycji uznanej za zwycięską możliwe jest podwyższenie wysokości      I nagrody do kwoty 800 euro (Nagroda Grand Prix).

Jury może dokonać także innego podziału nagród.

Prawykonanie nagrodzonych utworów odbędzie się podczas XX Międzynarodowych Spotkań AkordeonowychSANOK 2018”.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

-       Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, niezależnie od wieku i narodowości.

-       Nadesłane utwory nie mogą być do dnia rozstrzygnięcia konkursu publicznie prezentowane ani publikowane.

-       Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę kompozycji.

-       Termin nadsyłania kompozycji upływa 30 kwietnia 2017 r. (data stempla pocztowego).

-       Prace należy nadsyłać pod adresem:
        Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej, 38-500 Sanok, ul. Podgórze 25

         z dopiskiem Konkurs Kompozytorski

-       Wpisowe w wysokości 25 euro (lub równowartość w złotych wyliczoną na dzień przelewu) za każdą nadesłaną kompozycję należy przesłać do 30 kwietnia 2017 r. na poniżej podany numer konta:

PKO Bank Polski O/Sanok 
Rada Rodziców przy PSM I i II st.

49 1240 2340 1111 0010 0790 9938  (uwaga zmiana numeru)

-       Należy nadesłać pięć egzemplarzy kompozycji. Kompozycje muszą być opatrzone tytułem i oznaczone godłem. Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną i opatrzoną tym samym co kompozycja godłem kopertę, zawierającą następujące dane:

a)    imię i nazwisko;

b)   adres zamieszkania;

c)    numer telefonu (również mobilnego);

d)   adres e-mail;

e)    notkę biograficzną;

f)    jedną fotografię w formacie 10 x 15 cm;

g)    oświadczenie stwierdzające, że nadesłany na konkurs utwór nie był dotychczas wykonywany publicznie ani publikowany.

-       Nadesłane na konkurs materiały nie będą zwracane ich autorom.

-       Uczestnicy konkursu, w przypadku nagrodzenia ich kompozycji, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie całości lub fragmentów kompozycji dla potrzeb radia i telewizji, dokumentujących przebieg Konkursu Kompozytorskiego i Sanockich Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych lub do ewentualnego nagrania płyty dokumentującej wykonanie nagrodzonych utworów. Wszelkie inne sposoby użytkowanie nagrodzonych kompozycji mogą nastąpić jedynie za zgodą autora, na podstawie odrębnych ustaleń.

-       Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.