Edycja 2015

VII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
na kompozycję akordeonową
Sanok 2015
Protokół MKK Sanok 2015

Protokół MKK Sanok 2015

 Protokół MKK Sanok 2015

 

Uwaga !!!

W związku ze zgłaszanymi prośbami przedłużamy termin przesyłania kompozycji konkursowych do końca maja (31.05.2015r.) 

 

Konkurs znajduje się w Kalendarzu Imprez Międzynarodowych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w roku szkolnym 2014/2015

Podajemy numer konta z kodem SWIFT dla przelewów zagranicznych:

Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Sanoku
Bank Pekao SA I o. w Sanoku
49 1240 2340 1111 0010 0790 9938
SWIFT: PKOP PL PW
REGULAMIN:

 

 

Regulamin PL

Regulamin PL

—————–

Regulamin EN

Regulamin EN

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku
- Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku
- Sanockie Towarzystwo Muzyczne

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 Przedmiotem konkursu jest utwór na akordeon solo o dowolnej formie i czasie trwania nie przekraczającym 15 minut.

 

NAGRODY

Laureat I miejsca otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 600 euro lub Grand Prix przy szczególnych walorach artystycznych w wysokości 800 euro. Jury może przyznać również drugą i trzecią nagrodę w wysokości 400 i 250 euro oraz wyróżnienia. 

Przewiduje się publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w wybranym przez organizatorów wydawnictwie.
Prawykonanie nagrodzonych utworów odbędzie się podczas XIX Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych „SANOK 2016”.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 - Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, niezależnie od wieku i narodowości.
-  Nadesłane utwory nie mogą być do dnia rozstrzygnięcia konkursu publicznie prezentowane ani publikowane.
- Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac.
- Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 maja 2015r.  (data stempla pocztowego).

- Prace należy nadsyłać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej
38-500 Sanok, ul. Podgórze 25
z dopiskiem Konkurs Kompozytorski

- Wpisowe w wysokości 25 euro (lub 100 złotych) za każdą nadesłaną kompozycję należy przelać  do 15 maja 2015 r. na poniżej podany numer konta:

Bank Pekao S.A.
Rada Rodziców przy PSM I i II st.
49 1240 2340 1111 0010 0790 9938

- Należy nadesłać 5 egzemplarzy kompozycji. Prace muszą być opatrzone tytułem i oznaczone godłem. Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną  tym samym co kompozycja godłem, zawierającą następujące dane:

a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) numer telefonu
d) adres e-mail
e) notkę biograficzną|
f) jedną fotografię
g) oświadczenie stwierdzające, że utwór nadesłany na konkurs nie był dotychczas wykonywany publicznie ani publikowany.

  • Uczestnicy konkursu, w przypadku nagrodzenia ich prac, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie całości lub fragmentów kompozycji dla potrzeb radia i telewizji, dokumentujących przebieg Konkursu Kompozytorskiego i Sanockich Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych lub do ewentualnego nagrania płyty promocyjnej dokumentującej wykonanie nagrodzonych utworów. Wszelkie inne użytkowanie nagrodzonych kompozycji może nastąpić jedynie za zgodą autora na podstawie odrębnych ustaleń.
  • Nadesłane na konkurs materiały nie będą zwracane ich autorom.
  • Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Jury ma prawo nie przyznawania Grand Prix, może także dokonać innego podziału nagród.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 roku.
  • Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.