Edycja 2013

VI

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
na kompozycję akordeonową
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sponsor główny: 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
pdf Protokół MKK Sanok 2013
 
 
 
 

Uwaga !    Informujemy, że termin nadsyłania prac konkursowych ulega przedłużeniu do dn. 31.05.2013r.

 

Podajemy numer konta z kodem SWIFT dla przelewów zagranicznych:MKK_logo

Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Sanoku
Bank Pekao SA I o. w Sanoku
49 1240 2340 1111 0010 0790 9938
SWIFT: PKOP PL PW

 

REGULAMIN
flaga-niemcyflaga-polskaflaga-rosjiflaga-wb

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

-          Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku
-          Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku
-          Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich
-          Sanockie Towarzystwo Muzyczne

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest utwór kameralny o dowolnej formie i czasie trwania nie krótszym niż 7 minut.

Kompozycje winny być przeznaczone na:
-          jednorodny zespół akordeonowy (od duetu do kwintetu)

lub

-          zespól kameralny, złożony z dwóch do pięciu instrumentów, w tym co najmniej jeden akordeon. W przypadku użycia instrumentów perkusyjnych, niezależnie od ich liczby traktowane będą one jako jeden instrument pod warunkiem, że ich partia możliwa jest do realizacji przez jednego wykonawcę. W nadesłanych kompozycjach nie dopuszcza się do użycia organów, taśmy lub elektroniki.

 

NAGRODY

Zwycięzca otrzyma dyplom Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Sanoku oraz nagrodę pieniężną w wysokości 600 euro. Jury może przyznać również drugą i trzecią nagrodę  w wysokości 400 i 300 euro oraz wyróżnienia, ewentualnie nagroda Grand Prix 800 euro przy wybitnym walorach za najlepszą kompozycję. Jury może dokonać innego podziału nagród.

Prawykonanie nagrodzonych utworów odbędzie się podczas Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych „SANOK 2014”.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

-          Konkurs jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wieku i narodowości.
-          Nadesłane utwory nie mogą być do dnia rozstrzygnięcia konkursu publicznie prezentowane ani publikowane.
-          Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę kompozycji.
-          Termin nadsyłania kompozycji upływa 15 kwietnia 2013r. (data stempla pocztowego).
-          Prace należy nadsyłać pod adresem:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej
38-500 Sanok, ul. Podgórze 25
z dopiskiem Konkurs Kompozytorski

-          Wpisowe w wysokości 25 euro (lub równowartość w złotych wyliczoną na dzień przelewu) za każdą nadesłaną kompozycję należy przesłać do 15 kwietnia 2013 r. na poniżej podany numer konta:

Bank Pekao S.A. I O. w Sanoku
Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Sanoku
49 1240 2340 1111 0010 0790 9938

-          Należy nadesłać pięć egzemplarzy kompozycji. Kompozycje muszą być opatrzone tytułem i oznaczone godłem. Do przesyłki należy dołączyć następujące dane w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym co kompozycja godłem:

a)      imię i nazwisko
b)      adres zamieszkania
c)      numer telefonu (również mobilnego)
d)     adres e-mail
e)      notkę biograficzną
f)       jedną fotografię
g)      oświadczenie stwierdzające, że nadesłany na konkurs utwór nie był dotychczas wykonywany publicznie ani publikowany.

-          Nadesłane na konkurs materiały nie będą zwracane ich autorom.
-          Uczestnicy konkursu, w przypadku nagrodzenia ich kompozycji, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie całości lub fragmentów kompozycji dla potrzeb radia i telewizji, dokumentujących przebieg Konkursu Kompozytorskiego i Sanockich Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych lub do ewentualnego nagrania płyty dokumentującej wykonanie nagrodzonych utworów. Wszelkie inne użytkowanie nagrodzonych kompozycji może nastąpić jedynie za zgodą autora na podstawie odrębnych ustaleń.
-          Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów konkursu.
-          Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 roku.
-          Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.