Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności (31-03-2021)

——————————————————–

Stan dostępności cyfrowej

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kosakowej w Sanoku posiada stronę internetową z częściową dostępnością cyfrową. Jednocześnie Szkoła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powyższe oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://psmsanok.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy i treści:

- niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,
- strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów),
- linki do plików filmowych nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Wszystkie nowe filmy dodawane na stronę będą miały  odpowiednie opisy.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kosakowej w Sanoku posiadają sześć wejść:

- Budynek A

- wejście od strony ul. Podgórze

- Budynek B

- wejście z automatycznie otwieranymi drzwiami od strony parkingu,

- 2 wejścia z podjazdu dla wózków inwalidzkich od strony bramy wjazdowej,

- 1 wejście na wyższe kondygnacje budynku od strony bramy wjazdowej,

- wejście do garderoby przy scenie sali koncertowej.

  1. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest pierwszy poziom budynku B, z szatnią, toaletą dla osób z niepełnosprawnościami oraz salą koncertową z wydzielonymi miejscami.
  2. Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
  4. W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a czy też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Grzegorz Perkołup. Można skontaktować się z nim mailowo – muzyksanok@onet.pl lub telefonicznie – 13 4645315

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.