Harmonogram przesłuchań I stopień

Harmonogram przesłuchań 2021.

Na przesłuchania wstępne kandydaci kierowani są do komisji według wybranego przez siebie preferowanego instrumentu podanego w kwestionariuszu.
Harmonogram jest ustalony według kolejności alfabetycznej.

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ DO I ST