Zajęcia z chóru I st. i orkiestry I i II st.

W dniu 2.06.br (środa) zajęcia z chóru i orkiestry nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego nauczyciela – dr Elżbieta Przystasz.

W dniu 9 czerwca br. zajęcia z chóru I st.  odbędą się o godz. 15:30 w Sali Koncertowej,
a zajęcia z orkiestry  I i II st. odbędą się o godz. 17:00 w sali nr 307.

Obecność obowiązkowa – na zajęciach będą wystawiane oceny promocyjne.