Zajęcia teoretyczne klasy I cyklu 4-letniego

Od dnia 4 maja br. zajęcia z kształcenia słuchu w klasie I cyklu 4-letniego PSM I st.  będą prowadzone  hybrydowo.

Stacjonarnie odbywać się będą wg planu:

klasa I/C4 – środa godz. 17:10 – 18:40