Termomodernizacja PSM 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikowano: 09-09-2013

zawiadomienie o wyborze oferty

pdfplik w formacie pdf

 

 

——————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

nr ogłoszenia 338822 – 2013;  data zamieszczenia 22.08.2013

Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im Wandy Kossakowej w Sanoku

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku

pdfOgłoszenie o zamówieniu

pdfSIWZ

word-logoZałącznik nr 1

word-logoZałącznik nr 2

word-logoZałącznik nr 3

word-logoZałącznik nr 4

word-logoZałącznik nr 5

word-logoZałącznik nr 6

word-logoZałącznik nr 7

pdfZałącznik nr 8 – Przedmiar robót

word-logoZałącznik nr 11

pdfProjekt budowlany

pdfSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych