Samorząd Uczniowski

Gabriela Pisiak – przewodnicząca

Maria Korzeniowska – zastępca przewodniczącego

Klaudia Pałasz – skarbnik

Karol Wiciński – sekretarz

Robert Handermander – opiekun Samorządu Uczniowskiego