II stopień

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w kraju:  termin, godzina i forma egzaminu mogą ulec zmianom. Prosimy o regularne sprawdzanie poniższych informacji. 

 

INFORMATOR

na rok szkolny 2020 / 2021

PSM II st. – DZIAŁ INSTRUMENTALNY
(cykl 6 – letni)

 

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 03.06.2020 (środa)  25.06.2020 (czwartek)

 

egzamin ogólnomuzyczny:
godz. 8:30 – test pisemny
godz. 9:00 – 12:00 – egzamin ustny

egzamin praktyczny: godz. 9:30 – 12:00 – gra na instrumencie

 

Ze względu na dynamiczną sytuację w kraju, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej celem uzyskania bieżących informacji. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 134645315 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 13:30.

 

KANDYDACI DO PSM II ST. 

Zakres wymagań z przedmiotów teoretycznych do egzaminu wstępnego PSM II st. w Sanoku

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Rozpoznawanie interwałów, intonowanie głosem,

Gamy durowe i mollowe do 2 znaków – rozpoznawanie, intonowanie.

Trójdźwięki we wszystkich postaciach – rozpoznawanie, intonowanie.

Powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych.

Powtarzanie głosem krótkich zwrotów melodycznych.

Czytanie nut głosem.

Wykonywanie różnych odmian gam głosem.

Dyktando jednogłosowe (ewentualnie z drugim głosem, bez jego zapisu).

ZASADY MUZYKI

Interwały, budowa trójdźwięków, kadencja doskonała, triada harmoniczna, koło kwintowe, enharmonia, klucze muzyczne, gamy i ich odmiany, metrum, triola, kwintola, synkopa, diatonika, chromatyka, skale muzyczne, dysonans, konsonans.

AUDYCJE MUZYCZNE, WIADOMOŚCI O MUZYCE.

Elementy dzieła muzycznego (rytmika, melodyka, harmonika, dynamika, kolorystyka, artykulacja, agogika).

Faktura i jej rozpoznawanie (homofonia, polifonia).

Instrumenty muzyczne – ogólne wiadomości, rozpoznawanie brzmienia, klasyfikacja.

Wiadomości na temat budowy, historii, współczesnego wykonawstwa wybranego instrumentu (będącego głównym przedmiotem egzaminu kandydata).

Polskie tańce narodowe.

Podstawowe wiadomości na temat głównych form i gatunków muzycznych (sonata, forma sonatowa(allegro sonatowe), suita, symfonia, wariacje, rondo, opera, oratorium, pasja, msza)

 

Komunikat w sprawie terminu przesłuchań wstępnych

Przesłuchania wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku są przewidziane na dzień 3 czerwca 2020r.  25.06.2020r. W obecnej sytuacji termin ten jest z oczywistych względów zagrożony i może ulec zmianie. Odwołane zostały wszystkie formy przygotowawcze poprzedzające te przesłuchania (Dzień Otwarty Szkoły oraz Kurs Przygotowawczy).

 

Szanowni Państwo, z dniem 28.04.2020r. uruchamiamy elektroniczny  nabór wniosków na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Prosimy je wypełnić i przesłać do dnia 02.06.2020  23.06.2020

 

 Elektroniczny nabór wniosków – II stopień >>>

 

 

 

———————————————————————————————-

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w kraju:  termin, godzina i forma egzaminu mogą ulec zmianom. Prosimy o regularne sprawdzanie poniższych informacji. 

PSM II st. – DZIAŁ WOKALNY (cykl 4 – letni)

Wymagania stawiane kandydatom:
- kandydat na wokalistykę nie musi mieć ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,
- wiek co najmniej 14 lat oraz nie więcej niż 23 lata (chłopcy po przejściu mutacji),
- posiada predyspozycje głosowe i muzyczne (mieć do przygotowaną do zaśpiewania piosenkę)

Kandydaci są zobowiązani doręczyć podczas egzaminów wstępnych zaświadczenie lekarskie od lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wydziale wokalnym w PSM II st.

 

 

Komunikat w sprawie terminu przesłuchań wstępnych

Uwaga zmiana terminu przesłuchań wstępnych z 03.06. na 25.06.2020

Przesłuchania wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku są przewidziane na dzień 25 czerwca 2020r. W obecnej sytuacji termin ten jest z oczywistych względów zagrożony i może ulec zmianie. Odwołane zostały wszystkie formy przygotowawcze poprzedzające te przesłuchania (Dzień Otwarty Szkoły oraz Kurs Przygotowawczy).

 

Szanowni Państwo, z dniem 28.04.2020r. uruchamiamy elektroniczny  nabór wniosków na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Prosimy je wypełnić i przesłać do dnia 23.06.2020r.

 

Ze względu na dynamiczną sytuację w kraju, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej celem uzyskania bieżących informacji. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 134645315 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 13:30.