II stopień

UWAGA

kandydaci do PSM I i II stopnia

 

Harmonogram przesłuchań i egzaminów wstępnych do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku będzie ustalony indywidualnie dla każdego kandydata. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 2  czerwca 2021r.

O ustaleniu harmonogramu zawiadomimy każdego kandydata smsem na numer telefonu podany we wniosku.

* * * *

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w kraju:  termin, godzina i forma egzaminu mogą ulec zmianom. Prosimy o regularne sprawdzanie poniższych informacji. 

 

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w kraju:  termin, godzina i forma egzaminu mogą ulec zmianom. Prosimy o regularne sprawdzanie poniższych informacji. 

 

INFORMATOR

na rok szkolny 2021 / 2022

PSM II st. – DZIAŁ INSTRUMENTALNY
(cykl 6 – letni)

 

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 07.06.2021 (poniedziałek)

 godz. 9:30 – 12:00

Do szkoły muzycznej II st.  mogą ubiegać się osoby w wieku 10 – 19 lat oraz do 23 lat dla kandydatów na kontrabas.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st., w specjalności instrumentalistyka, zdają egzamin praktyczny
z wybranego instrumentu
. W repertuarze powinny być przygotowane: dowolna gama i pasaże, etiuda i 2 utwory o zróżnicowanym charakterze.

 

Ze względu na dynamiczną sytuację w kraju, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej celem uzyskania bieżących informacji. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 134645315 od poniedziałku do piątku
w godz. 11:00 – 13:30.

 

KANDYDACI DO PSM II ST. 

Zakres wymagań z przedmiotów teoretycznych umożliwiający realizację podstawy programowej w szkole muzycznej II st.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Rozpoznawanie interwałów, intonowanie głosem,

Gamy durowe i mollowe do 2 znaków – rozpoznawanie, intonowanie.

Trójdźwięki we wszystkich postaciach – rozpoznawanie, intonowanie.

Powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych.

Powtarzanie głosem krótkich zwrotów melodycznych.

Czytanie nut głosem.

Wykonywanie różnych odmian gam głosem.

Dyktando jednogłosowe (ewentualnie z drugim głosem, bez jego zapisu).

ZASADY MUZYKI

Interwały, budowa trójdźwięków, kadencja doskonała, triada harmoniczna, koło kwintowe, enharmonia, klucze muzyczne, gamy i ich odmiany, metrum, triola, kwintola, synkopa, diatonika, chromatyka, skale muzyczne, dysonans, konsonans.

AUDYCJE MUZYCZNE, WIADOMOŚCI O MUZYCE.

Elementy dzieła muzycznego (rytmika, melodyka, harmonika, dynamika, kolorystyka, artykulacja, agogika).

Faktura i jej rozpoznawanie (homofonia, polifonia).

Instrumenty muzyczne – ogólne wiadomości, rozpoznawanie brzmienia, klasyfikacja.

Wiadomości na temat budowy, historii, współczesnego wykonawstwa wybranego instrumentu (będącego głównym przedmiotem egzaminu kandydata).

Polskie tańce narodowe.

Podstawowe wiadomości na temat głównych form i gatunków muzycznych (sonata, forma sonatowa(allegro sonatowe), suita, symfonia, wariacje, rondo, opera, oratorium, pasja, msza)

 

Komunikat w sprawie terminu przesłuchań wstępnych

Przesłuchania wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku są przewidziane na dzień 07.06.2021r. w godz. 9.30-12.00. W obecnej sytuacji termin ten jest z oczywistych względów zagrożony i może ulec zmianie. Odwołane zostały wszystkie formy przygotowawcze poprzedzające te przesłuchania (Dzień Otwarty Szkoły oraz Kurs Przygotowawczy).

 

Szanowni Państwo, z dniem 12.04.2021r. uruchamiamy elektroniczny  nabór wniosków na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Prosimy je wypełnić i przesłać do dnia 31.05.2021

 

 Elektroniczny nabór wniosków – II stopień – instrumentalistyka>>>

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły, w dniu egzaminów wstępnych lub w możliwie najszybszym terminie, zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej

 

 

ZAPISY II st 2021

ZAPISY II st 2021

 

 

———————————————————————————————-

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w kraju:  termin, godzina i forma egzaminu mogą ulec zmianom. Prosimy o regularne sprawdzanie poniższych informacji. 

 

PSM II st. – DZIAŁ WOKALNY (cykl 4 – letni)

Egzamin wstępny odbędzie się
w dniu 08.06.2021 (wtorek)

w godz. 11.00 – 12.30

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- kandydat na wokalistykę nie musi mieć ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,
- wiek co najmniej 14 lat oraz nie więcej niż 23 lata (chłopcy po przejściu mutacji),
- posiada predyspozycje głosowe i muzyczne (mieć przygotowane do zaśpiewania
2 piosenki)

Kandydaci są zobowiązani doręczyć podczas egzaminów wstępnych lub  w możliwie najszybszym terminie, zaświadczenie lekarskie od lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wydziale wokalnym w PSM II st.

 

Komunikat w sprawie terminu przesłuchań wstępnych

Przesłuchania wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku są przewidziane na dzień 08 czerwca 2021r. w godz. 11.00 – 12.30. W obecnej sytuacji termin ten jest z oczywistych względów zagrożony i może ulec zmianie. Odwołane zostały wszystkie formy przygotowawcze poprzedzające te przesłuchania (Dzień Otwarty Szkoły oraz Kurs Przygotowawczy).

 

Szanowni Państwo, z dniem 12.04.2021r. uruchamiamy elektroniczny  nabór wniosków na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Prosimy je wypełnić i przesłać do dnia 31.05.2021r.

 

 Elektroniczny nabór wniosków – II stopień – wokalistyka>>>

 

Ze względu na dynamiczną sytuację w kraju, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej celem uzyskania bieżących informacji. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 134645315 od poniedziałku do piątku
w godz. 11:00 – 13:30.

 

ZAPISY II st 2021 wokalistyka

ZAPISY II st 2021 wokalistyka