Rekrutacja

UWAGA

kandydaci do PSM I i II stopnia

 

Harmonogram przesłuchań i egzaminów wstępnych do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku będzie ustalony indywidualnie dla każdego kandydata. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 27  maja 2022r. termin przedłużony do dnia  31 maja 2022r.

O ustaleniu harmonogramu zawiadomimy każdego kandydata smsem na numer telefonu podany we wniosku.

* * * *

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. WANDY KOSSAKOWEJ

W SANOKU

OGŁASZA ZAPISY

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. (akordeon, fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, perkusja, flet, klarnet, trąbka)

 

  • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. (akordeon, fortepian, skrzypce, gitara, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, fagot, waltornia, tuba, perkusja)

 

 Od kandydatów do PSM I st. oczekujemy m. in.:

dobrego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wyobraźni i pamięci muzycznej, zainteresowań muzyką.

Gwarantujemy:

  • bezpłatną naukę [uczniowie uiszczają jedynie dobrowolną składkę na Fundusz Muzyczny działający przy Radzie Rodziców oraz opłatę za wypożyczenie instrumentu w szkole, a uzyskane z tego tytułu środki finansowe przeznaczane są m. in. na niezbędne potrzeby szkoły (strojenia i naprawy instrumentów, zakupy akcesoriów muzycznych, wyjazdy uczniów do filharmonii, dofinansowania wyjazdów uczniów na konkursy, przeglądy, wycieczki, tournée koncertowe…)]
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – muzyków instrumentalistów i teoretyków – systematycznie doskonalącą swoje umiejętności artystyczno – pedagogiczne,
  • doskonałą bazę lokalową (przyjazne i dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce wspomagające naukę, multimedia, studio nagrań, bibliotekę, bufet popołudniowy itp.)
  • dbałość o rozwój potencjału intelektualnego, pozytywnie oddziałującego na wyniki nauki w szkole ogólnokształcącej,
  • ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu,
  • udział w najciekawszych wydarzeniach artystycznych na terenie miasta i regionu, a uczniom zaangażowanym i wybitnie uzdolnionym także stypendia oraz udział w wydarzeniach artystycznych ogólnopolskich i zagranicznych.

 

Komunikat w sprawie terminu przesłuchań wstępnych

Przesłuchania wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sanoku są przewidziane na dni 02-03 czerwca 2022r. w godz. 14:00 – 18:00

 

Zajęcia przygotowawcze 

Dla zainteresowanych w maju odbywać się będą nieobowiązkowe zajęcia przygotowawcze do przesłuchań wstępnych. Zapisy na jeden z wybranych terminów w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 134645315.

Terminy:

9.05.2022r. – godz. 18:00 – 19:00 – sala 307

18.05.2022r. – godz. 17:00 – 18:00 – sala 307

20.05.2022r. – godz. 18:00 – 19:00 – sala 307

Ilość miejsc ograniczona.

 

Szanowni Państwo, z dniem 29.04.2022r. uruchamiamy elektroniczny  nabór wniosków na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Prosimy je wypełnić i przesłać do dnia 25.05.2022r. termin przedłużony do 30.05.2022r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej I st. zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły, w dniu przesłuchań wstępnych lub w możliwie najszybszym terminie, zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej.

Elektroniczny nabór wniosków – I stopień >>>

 

Przykładowy przebieg Przesłuchań Wstępnych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sanoku

Egzamin wstępny 2 (37mb)

film przesluchania wstepne

WPISY I st 2022 jpgZAPISY I st 2022

 

 

plakat zapisy I st. 2022 jpgZapisy I st – plakat

 

 

>>>Informacje dla kandydatów do II stopnia<<<