WPISY

INFORMATOR
dla kandydatów do nauki
w Państwowej Szkole Muzycznej I st.

 

 informator (2) 2019 jpg

 

 Kandydaci są zobowiązani dołączyć do kwestionariusza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w PSM I st. wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwestionariusz osobowy I st 2017

Kwestionariusz osobowy I st.

Kwestionariusz I PSM st. 2018

Kwestionariusz osobowy I st.

-

WPISY I st 2019 jpg

>>>Informacje dla kandydatów do II stopnia<<<