WPISY

INFORMATOR
dla kandydatów do nauki
w Państwowej Szkole Muzycznej I st.

 

PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE

Kandydaci na rok szkolny 2018/2019 przyjmowani są na następujące działy:

SZEŚCIOLETNI  – w wieku 7 – 10 lat

AKORDEON, FORTEPIAN, SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, GITARA, PERKUSJA

CZTEROLETNI - w wieku 9 – 16 lat

AKORDEON, GITARA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, FLET, KLARNET, SAKSOFON, TRĄBKA, PUZON FAGOT

Obok nauki gry na instrumencie i przedmiotów teoretycznych  prowadzone są m.in.:

ZESPOŁY KAMERALNE – INSTRUMENTALNE i WOKALNE, CHÓR, ORKIESTRA, ORKIESTRA DĘTA

Przesłuchania wstępne, na które należy przybyć z opiekunem odbędą się w dniach:

04.06.2018 (poniedziałek) godz. 14:00 – 18:00

05.06.2018 (wtorek) godz. 14:00 – 18:00

 

Kandydaci są zobowiązani dołączyć do kwestionariusza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w PSM I st. wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

WPISY I st 2018

 

Kwestionariusz osobowy I st 2017

Kwestionariusz osobowy I st 2018

Kwestionariusz I PSM st. 2018

Kwestionariusz I PSM st. 2018

-

>>>Informacje dla kandydatów do II stopnia<<<