WPISY

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku

OGŁASZA ZAPISY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
  • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Od kandydatów do PSM I st. oczekujemy m. in.:
dobrego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wyobraźni i pamięci muzycznej, zainteresowań muzyką.

Badania przydatności dla kandydatów do działu dziecięcego (cykl 6-cio letni) i działu młodzieżowego (cykl 4-ro letni) poprzedzą 3 (nieobowiązkowe) zbiorowe spotkania w ramach kursu przygotowawczego (jeden dzień do wyboru) 10, 17, 24 maja 2019 r. w godz. 18.00 do 18.45 – sala 307.

Powyższe spotkania mają na celu ogólne zapoznanie kandydatów z wymaganiami stawianymi na przesłuchaniu wstępnym (liczba miejsc ograniczona – zapisy w sekretariacie lub pod numerem telefonu 134645315).  

 

Gwarantujemy:

  • bezpłatną naukę [uczniowie uiszczają jedynie dobrowolną składkę na Fundusz Muzyczny działający przy Radzie Rodziców oraz opłatę za wypożyczenie instrumentu w szkole, a uzyskane z tego tytułu środki finansowe przeznaczane są m. in. na niezbędne potrzeby szkoły (strojenia i naprawy instrumentów, zakupy akcesoriów muzycznych, wyjazdy uczniów do filharmonii, dofinansowania wyjazdów uczniów na konkursy, przeglądy, wycieczki, tournée koncertowe…)
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – muzyków instrumentalistów i teoretyków - systematycznie doskonalącą swoje umiejętności artystyczno – pedagogiczne,
  • doskonałą bazę lokalową (przyjazne i dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce wspomagające naukę, multimedia, studio nagrań, bibliotekę, bufet popołudniowy itp. )
  • dbałość o rozwój potencjału intelektualnego, pozytywnie oddziałującego na wyniki nauki w szkole ogólnokształcącej,
  • ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu,
  • udział w najciekawszych wydarzeniach artystycznych na terenie miasta i regionu, a uczniom zaangażowanym i wybitnie uzdolnionym także stypendia oraz udział w wydarzeniach artystycznych ogólnopolskich i zagranicznych.  
INFORMATOR

 informator (2) 2019 jpg

 

 Kandydaci są zobowiązani dołączyć do kwestionariusza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w PSM I st. wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwestionariusz osobowy I st 2017

Kwestionariusz osobowy I st.

Kwestionariusz I PSM st. 2018

Kwestionariusz osobowy I st.

-

WPISY I st 2019 jpg

>>>Informacje dla kandydatów do II stopnia<<<