Termomodernizacja PSM

MKiDN_logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania:            Termomodernizacja obiektu PSM z ogrodzeniem i wyposażeniem

Program:                      Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Rok realizacji:              2012

 

Termomodernizacja obiektu PSM

Fotoreportaż z realizacji zadania

word-logoOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

pdfSIWZ

word SIWZ  Zał 1 – Formularz oferty

word SIWZ  Zał 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

word SIWZ  Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

word SIWZ  Zał 4 - Wykaz robót

wordSIWZ  Zał 5 - Zobowiązanie innych przedmiotów

wordSIWZ  Zał 7 - STWiOR

wordSIWZ  Zał 8 - Przedmiar robót

wordSIWZ  Zał 9  - Umowa ws. zamówienia publicznego

jpgMapa do celów projektowych