Termomodernizacja 2014

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n. Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku – etap II
Numer ogłoszenia: 217838 – 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Szczegóły zamówienia pod adresem:

http://bip.e-cea.pl/1104/zamowienia-publiczne