Roboty budowlane 2020.07.16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku:

Remont sal dydaktycznych, toalet i ciągu komunikacyjnego w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku

Ogłoszenie nr 559770-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

Szczegóły i pełna dokumentacja zamówienia:

https://bip.e-cea.pl/1104/zamowienia-publiczne