Wykłady

Sesja naukowa „100 lat akordeonistyki polskiej na tle akordeonistyki światowej”:

Prof. dr hab. Klaudiusz Baran – przygotowanie sesji, moderator
Prof. dr hab. Teresa Kaszuba – Idiofony klawiszowe w czasach Chopina – glosy do historii akordeonu.
Prof. dr hab. Elżbieta Rosińska -Najpiękniejsza  jest  muzyka  polska?  Rodzima tworczosc akordeonowa na tle wybranych krajów. Studium porównawcze.
Maciej Ćwikliński – „Akordeonistyka Ziemi Łódzkiej  – kierunki rozwoju w kontekście historycznym”.
Maciej Frąckiewicz – Osobowość wykonawcy jako czynnik determinujący rozwój literatury akordeonowej na przykładzie muzyki polskiej i europejskiej, analiza porównawcza.
Prof. ośw. Andrzej Smolik – Międzynarodowe Konkursy Kompozytorskie w Sanoku – dporobek ośmiu edycji i ich wpływ na rozwój polskiej literatury akordeonowej.
Dr Elżbieta Przystasz -Rola kameralistyki akordeonowej w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży
Dr Tomasz Tarnawczyk – 30-lat Spotkań Akordeonowych w Sanoku i ich wpływ na promocję młodych muzyków w Polsce i na świecie.