Regulamin

 

Regulamin

Regulamin XVIII MSA Sanok 2016

Regulations XVIII MSA Sanok 2016 EN

Regulations XVIII MSA Sanok 2016 EN

karta-zgl-pl

Karta zgłoszenia PL

karta-zgl-en

Karta zgłoszenia EN

REGULAMIN MSA 2016

 

 1. Uczestnicy „Spotkań” biorą udział w jednoetapowych przesłuchaniach konkursowych w następujących kategoriach:

Kat. I –       soliści do 12 lat – urodzeni w roku 2004 i później
– czas trwania programu do 12 min.

Kat. II –      soliści do 16 lat – urodzeni w roku 2000 i później
– czas trwania programu do 15 min.

Kat. III -    soliści do 19 lat – urodzeni w roku 1997 i później
czas trwania programu do 20 min.

Kat. IV -    soliści – studenci i absolwenci do 25 lat – urodzeni w roku 1991 i później
czas trwania programu do 20 min.

Kat. V a -   zespoły kameralne akordeonowe lub z udziałem akordeonu
(od duetu do orkiestry) – młodzież szkół podstawowych (I st.)
– czas trwania programu do 15 min.

Kat. V b -  zespoły kameralne akordeonowe lub z udziałem akordeonu
(od duetu do orkiestry akordeonowej) – młodzież szkół średnich (II st.)  – czas trwania programu do 20 min. 

Kat. VI a - kategoria rozrywkowa – solo
bez limitu wieku – czas trwania programu do 15 min.

Kat. VI b – rozrywkowe zespoły kameralne z udziałem akordeonu
bez limitu wieku – czas trwania programu do 15 min.

W przypadku udziału w zespołach kameralnych uczniów szkół I i II st. o przydzieleniu do kategorii zadecyduje większa ilość dzieci, przy równej ilości będzie to kategoria wyższa.

 1. W kategoriach I, II, III, IV obowiązuje prezentacja programu dowolnego, w którym należy uwzględnić jeden utwór kompozytora z kraju pochodzenia uczestnika przesłuchań (może to być utwór oryginalny lub twórcze opracowanie, czy też 1 część utworu cyklicznego). Natomiast w kat. V i VI  program może być całkowicie dowolny. Przesłuchania konkursowe będą odbywać się w nowej sali koncertowej szkoły oraz w nowej sali kameralnej.
 2. Program uczestników będzie oceniać międzynarodowe Jury powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wg skali punktowej 1 – 25 . Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Kolejność występów ustalą organizatorzy  w drodze losowania.
 4. Laureaci „Spotkań” otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody;
 5. Laureaci „Spotkań” otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody;
  o ich podziale zdecyduje Jury.
 6. Wszyscy uczestnicy „Spotkań” otrzymają dyplomy uczestnictwa.
  1. Kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wpisowego od uczestnika należy przesłać do BIURA ORGANIZACYJNEGO do dnia 10.03.2016 roku.
   Wpisowe płatne na konto:

 

PEKAO S.A.  I  O/Sanok        49 1240 2340 1111 0010 0790 9938
SWIFT CODE: PKOP PL PW (dla przelewów zagranicznych !)

 • Soliści = 100 zł
 • Zespoły = 150 zł – duet, trio     /  200 zł – zespoły większe
 • Nauczyciele, opiekunowie i obserwatorzy = 30 zł
 • Uczestnicy zagraniczni mogą dokonywać wpłat w biurze organizacyjnym bezpośrednio po przyjeździe.
 1. Koszty: przejazdów, noclegów i wyżywienia, uczestnicy, nauczyciele
  i obserwatorzy pokrywają i rezerwują we własnym zakresie. Na stronie internetowej www.psmsanok.pl przedstawiamy aktualną ofertę sanockich hoteli.

10. Orientacyjny program „Spotkań”:

 • Koncert Inauguracyjny – dnia 21.04.2016r. (czwartek) godz. 19.00 sala widowiskowa Sanockiego Domu Kultury przy  ul. Mickiewicza 24.
  Na koncercie inauguracyjnym zostanie m.in. wykonany utwór najwyżej nagrodzony w „VII Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na kompozycję akordeonową”.
 • Koncert laureatów – 24.04. (niedziela) godz. 18.00.
 • Koncerty towarzyszące – codziennie 21 – 24.04.2016 – godz. 19.00.
 • Przewidujemy także seminarium metodyczne dla nauczycieli, wykłady oraz lekcje mistrzowskie i warsztaty instrumentalne.

W trakcie „Spotkań” ogłoszony zostanie VIII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na kompozycję akordeonową solo.