Jury

Jury powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w składzie:

 prof. dr hab. Bogdan Dowlasz                  AM Łódź – przewodniczący  Jury i Komisji A

prof. dr hab. Klaudiusz Baran                   UMFC Warszawa – przewodniczący Komisji B

prof. dr hab. Joachim Pichura                  AM Katowice, przewodniczący Komisji C

prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak     UMCS Lublin

dr hab. Paweł Paluch, prof. UR                Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Krzysztof Olczak                  AM Gdańsk

ad. dr Janusz Pater                                     AM Kraków

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba AM Poznań

prof. dr hab. Jerzy Mądrawski                  UJK Kielce

 

Ponadto 4 członków zagranicznych:

prof. Nikolaj Sewriukow                            AM Mińsk (Białoruś)

prof. Richardas Sviackevicius                   Akademia Muzyczna Wilno (Litwa)

mgr Nik Petruk                                            Szkoła Sztuk Pięknych Brno (Czechy)

mgr Igor Vlakh                                             Konserwatorium Bańska Bystrzyca (Słowacja)