Jury

Do Jury Festiwalu zostali zaproszeni wybitni akordeoniści – pedagodzy z wielu krajów:

 

Jury z Polski:

prof. Bogdan Dowlasz (AM Łódź),
prof. Joachim Pichura (AM Katowice),
prof. Klaudiusz Baran (AM Warszawa),
prof. Jerzy Kaszuba (rektor AM Bydgoszcz),
prof. Krzysztof Olczak (AM Gdańsk),
prof. Jerzy Mądrawski (Uniwersytet Świętokrzyski Kielce),
prof. dr hab. Paweł Paluch (Uniwersytet Rzeszowski),
prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz – Cisak (UMCS Lublin)

 

Jury z zagranicy:

prof. Richardas Sviackevicius (AM Wilno-Litwa),
prof. Władimir Runczak (AM Kijów – Ukraina),
prof. Nicolai Sewriukow (AM Mińsk-Białoruś),
prof. Radżap Sajdhudinov (Institute of Art Ufa Rosja),
Gwozden Erakovic – (Serbia),
Nikolai Petruk (Czechy),
Wiktor Nikandrov (Limbazi – Łotwa),
Igor Vlach (AM Bańska Bystrzyca – Słowacja).