Dyrekcja i kierownicy sekcji

Andrzej Smolik foto

Dyrektor

prof. ośw. Andrzej Smolik

Wicedyrektor

dr Tomasz Tarnawczyk

Kierownik Sekcji Fortepianu

mgr Janusz Ostrowski

Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych

mgr Wiesław Brudek

Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary

dr Iwona Bodziak

Kierownik Sekcji Kameralistyki i Promocji Szkoły

dr Elżbieta Przystasz

Kierownik Sekcji Teorii

mgr Maciej Harna