Dyrekcja i kierownicy sekcji

Dyrektor

dr Tomasz Tarnawczyk

Wicedyrektor

mgr  Ewa Wojtyńska – Kiczorowska

Kierownik Sekcji Fortepianu

mgr Janusz Ostrowski

Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych

mgr Wiesław Brudek

Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary

prof. ośw. dr Iwona Bodziak

Kierownik Sekcji Kameralistyki i Promocji Szkoły

dr Elżbieta Przystasz

Kierownik Sekcji Teorii

mgr Maciej Harna

Kierownik Sekcji Akordeonu i Organów

prof. ośw. Andrzej Smolik