Regulamin organizacji zajęć i oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

PSM logo

Biblioteka

PSM logo

książki do biblioteki można oddawać  22.06 (poniedziałek) do 26.06.(piątek ) w godz. 15:00-18:00

Prezentacje uczniów szkoły

Marika Pelczarska

Informacja dla uczniów klasy VI PSM II stopnia

PSM logo

Od 25 maja (poniedziałek) istnieje możliwość ćwiczenia w szkole pod okiem nauczyciela instrumentu lub z akompaniatorem, z zachowaniem wszystkich zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.

Godziny ćwiczeń i dostępność sal należny ustalić z nauczycielem instrumentu z wyprzedzeniem.

W czasie pobytu na terenie szkoły wymagana jest  maseczka ochronna.

 

 

 

Regionalne Mikołajki Gitarowe wJarosławiu

IMG_2227

Strunowe Refleksje Muzyczne – listopad 2019

Strunowe refleksje muzyczne 2019-09-30

Dnień Edukacji Narodowej

PSM logo

W związku z Dniem Edukacji Narodowej (14.10.2019r.) poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zapraszamy na koncert o godz. 16:00 w Sali Koncertowej Szkoły.

 

Przydziały nauczycieli z przedmiotu fortepian dodatkowy/obowiązkowy

PSM logo

Wykaz numerów sal dydaktycznych

PSM logo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PSM logo