Regulamin organizacji zajęć i oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Regulamin organizacji zajęć w PSM I i II st. w Sanoku na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół publicznych i niepublicznych od 1 września 2020r.

regulamin organizacji zajęć 2020-2021

 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka - wypełnione i podpisane należy obowiązkowo  złożyć podczas pierwszego spotkania z nauczycielem przedmiotu głównego.

oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (pdf)