Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 567911-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

https://bip.e-cea.pl/1104/zamowienia-publiczne