INFORMACJE PODAWANE PODCZAS SESJI OTWARCIA OFERT

https://bip.e-cea.pl/1104/zamowienia-publiczne

———————————————–

Ogłoszenie nr 544395-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku:
Naprawa i wymiana pokrycia dachu na budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane