OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 544395-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku: Naprawa i wymiana pokrycia dachu na budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Szczegóły i pełna dokumentacja zamówienia:

https://bip.e-cea.pl/1104/zamowienia-publiczne