Zapisy na rok szkolny 2019 / 2020 – informator

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku

OGŁASZA ZAPISY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Od kandydatów do PSM I st. oczekujemy m. in.:
dobrego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wyobraźni i pamięci muzycznej, zainteresowań muzyką.

Badania przydatności dla kandydatów do działu dziecięcego (cykl 6-cio letni) i działu młodzieżowego (cykl 4-ro letni) poprzedzą 3 (nieobowiązkowe) zbiorowe spotkania w ramach kursu przygotowawczego (jeden dzień do wyboru) 10, 17, 24 maja 2019 r. w godz. 18.00 do 18.45 – sala 307.

Powyższe spotkania mają na celu ogólne zapoznanie kandydatów z wymaganiami stawianymi na przesłuchaniu wstępnym (liczba miejsc ograniczona – zapisy w sekretariacie lub pod numerem telefonu 134645315).  

INNE WAŻNE TERMINY:

 • 15 maj 2019 roku: „Dzień otwarty w PSM I stopnia w Sanoku”.
  – 16.00 Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia,
  – 17.00 do 18.00 można odwiedzić poszczególne klasy teoretyczne i instrumentalne i spotkać się z nauczycielami.
 • Do dnia 6.06.2019 – wniosek z kwestionariuszem (można pobrać z sekretariatu, lub ze strony Internetowej Szkoły) i należy złożyć w sekretariacie szkoły.

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW:  
6 czerwca 2019 roku: w godz. od 14.00 do 18.00
7 czerwca 2019 roku: w godz. od 14.00 do 18.00

SEKRETARIAT SZKOŁY

 • Sanok, ul. Podgórze 25 – tel. 13-46-45-315 9.00 – 16.00
 • Informacja o kandydatach przyjętych do szkoły podana zostanie do 21 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń szkoły oraz stronie internetowej www.psmsanok.pl

Gwarantujemy:

 • bezpłatną naukę [uczniowie uiszczają jedynie dobrowolną składkę na Fundusz Muzyczny działający przy Radzie Rodziców oraz opłatę za wypożyczenie instrumentu w szkole, a uzyskane z tego tytułu środki finansowe przeznaczane są m. in. na niezbędne potrzeby szkoły (strojenia i naprawy instrumentów, zakupy akcesoriów muzycznych, wyjazdy uczniów do filharmonii, dofinansowania wyjazdów uczniów na konkursy, przeglądy, wycieczki, tournée koncertowe…)
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – muzyków instrumentalistów i teoretyków – systematycznie doskonalącą swoje umiejętności artystyczno – pedagogiczne,
 • doskonałą bazę lokalową (przyjazne i dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce wspomagające naukę, multimedia, studio nagrań, bibliotekę, bufet popołudniowy itp. )
 • dbałość o rozwój potencjału intelektualnego, pozytywnie oddziałującego na wyniki nauki w szkole ogólnokształcącej,
 • ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu,
 • udział w najciekawszych wydarzeniach artystycznych na terenie miasta i regionu, a uczniom zaangażowanym i wybitnie uzdolnionym także stypendia oraz udział w wydarzeniach artystycznych ogólnopolskich i zagranicznych.  

informator (3) 2019

Plakat pdf >>>

WPISY I st 2019 jpg
>>>Informacje dla kandydatów do II stopnia<<<