UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 3/2018

Sanok, dnia 03.12.2018r.

 

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/2018

 

W wyniku prac Komisji z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania Ofertowego 3/2018 na: Dostawa zestawu pokrowców „Marimba One” do instrumentu Marimba One 9305
oraz zestawu pałek Marimba One KMR – została wyłoniona oferta spełniająca kryteria zamówienia: oferent – Habanero.house Artur Żebrakowski, Ul. Krzywoustego 5/52, 35-077 Rzeszów

Zdaniem zamawiającego, oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie kryteria opisu przedmiotu zamówienia.