Ogłoszenie o zamówieniu 2/2018

Zaproszenie do składania ofert na zadanie:

„Dostawa instrumentu sztabkowego – marimby  5-oktawowej ”

jak w zapytaniu ofertowym nr 2/2018

pdf-logo-100025338-large Zapytanie ofertowe nr 2/2018

 

word-logo Załącznik nr 1

word-logo Załącznik nr 2