Dźwięki Smyczkiem Malowane

Uczennice sanockiej szkoły muzycznej: Emilia Linka i Hania Szczepańska pięknie zagrały i uzyskały wysokie lokaty w swojej kategorii wiekowej podczas X Regionalnego Konkursu Skrzypcowego, Wiolonczelowego i Kontrabasowego „Dźwięki Smyczkiem Malowane” w Dębicy 20-21 marca.

Emilia Linka z klasy skrzypiec Grażyny Dziok zajęła II miejsce. Zagrała Koncert g-moll cz. I Antonio Vivaldiego oraz etiudę koncertową „Zima zła” Pawła Wójtowicza. Natomiast Hanna Szczepańska, uczennica Ewy Wojtyńskiej-Kiczorowskiej, otrzymała wyróżnienie za wykonanie Koncertu a-moll op. 3 nr 6 cz. I Vivaldiego oraz etiudy op. 36 nr 17 Jacquesa F. Mazasa.

Jury, w skład którego wchodziły dr Barbara Łypik-Sobaniec z Akademii Muzycznej w Krakowie, ad. dr Irena Olkiewicz z AM we Wrocławiu i Urszula Bizoń-Biduś z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, przewodniczył adiunkt dr Krzysztof Lasoń z AM w Katowicach.

Jury  oceniało łącznie wszystkich uczestników, bez podziału na rodzaj instrumentu smyczkowego, na którym grali.

Agnieszka SzczepańskaEmilka Linka (pierwsza z lewej) i Hania Szczepańska znakomicie zaprezentowały się w Dębicy.

Emilka Linka (pierwsza z lewej) i Hania Szczepańska znakomicie zaprezentowały się w Dębicy.