Warsztaty akordeonowe i warsztaty z przedmiotów teoretycznych

 

14-15.11.2017 – odbyły się warsztaty akordeonowe i warsztaty z przedmiotów teoretycznych zorganizowanie dla nauczycieli i uczniów obu sanockich szkół muzycznych – PSM I i II st. i SSM II st. oraz Szkoły Muzycznej w Dydni.Warsztaty akordeonowe prowadził prof. Bogdan Dowlasz z Akademii Muzycznej w Łodzi. Warsztaty z przedmiotów teoretycznych prowadziła mgr Małgorzata Dowlasz.

Julia Cybuch 2017

Profesor Bogdan Dowlasz jest wybitnym pedagogiem, kompozytorem muzyki akordeonowej i nie tylko, jurorem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (Polska, Austria, Holandia, Litwa, Chorwacja, Słowacja, Węgry, Niemcy, Włochy). Przewodniczył również jury podczas Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych i Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Sanoku. Prowadzi regularnie zajęcia oraz wykłady na mistrzowskich kursach interpretacji zarówno w Polsce, jak i za granicą (Austria, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Czechy), a także uczestniczył w licznych sesjach naukowych i sympozjach, gdzie wygłaszał referaty z zakresu problematyki dotyczącej gry na akordeonie, i twórczości na ten instrument, a także wykonawstwa, historii akordeonistyki czy też twórczości na akordeon.
Mgr Małgorzata Dowlasz, nauczyciel łódzkich szkół muzycznych, szczególnie związana z ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi. Jest świetnym pedagogiem. Organizuje seminaria i warsztaty dla nauczycieli przedmiotów teoretycznych. Jest członkiem jury ogólnopolskiego konkursu z zasad muzyki.

Paweł-Kruczkiewicz-warsztaty